Organizasyon /aile sistemi açılımı, kökleri aile sistemleri terapisine dayalı nesiller arası, fenomenal, terapatik uygulamalardır. Alman psikolog-felsefeci Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş olan bu yoğun grup çalışmasının amacı, nesiller arasındaki gerginlikleri çözümlemektir. Günümüzde bir çok psikolog, psikiyatr ve terapist tarafından uygulanmaktadır. Organizasyon /aile sistemi açılımı ile kişi içinde bulunduğu aile ve iş sistemlerini ve tıkanıklıklarının çözümünü görme fırsatı bulmaktadır. Organizasyon /aile sistemi açılımı açtıran kişiyle beraber, dizimde rol alan ve çalışmaya katılan diğer katılımcı kişiler de bu çalışmadan faydalanmaktadırlar.

Çalışılabilecek konulara örnekler: gayrimenkul, alım-satım, şirketler (kuruluşları, yapıları, işleyişinde yaşanan problemler, çalışan-işveren sorunları, ortaklar arasındaki ilişkiler, müşteri portföyü, kar-zarar durumları, kazanılan para, yapılan ya da yapılacak olan yatırımlar vs…