Ralph Willmann ile Organizasyon / Aile Sistemi Açılımı Eğitimlerimiz, iki yıl süreyle, 2 günü kapsayan, 10 modülden oluşmaktadır. Eğitim sonunda Avrupa Aile /Sistem Enstitüsünün onaylı eğitmeni olan Ralph Willmann’dan, Willmann Enstitüsü Eğitim Sertifikası verilmektedir. Eğitimlerimiz Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin illerimizde yapılmaktadır.

Modül 1

Aile Sistemi Açılımı Teorisi ve Uygulamaya Giriş

12-13 Mart 2016

Aile Sistemi Açılımının kökeni ve gelişimi

Aile Sistemi açılımı etkinliği ve kanıtı

Aile Sistemi Açılımının temeli, sınırları ve anlatımı

Pratik alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 2

Çözümler ve Kabullenilmiş Travmalar

16-17 Nisan 2016

Bağ

Travma türleri ve nesne ilişkilerin üzerindeki etkileri

Şifa yaklaşımları. müdahale ve farklı yaklaşım kuramları

Derinleştirilmesi “kabul edilen travma”

Pratik alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 3

Sistemik Açılıma Giriş

18-19 Haziran 2016

Bireysel danışmanlık icin faydalı dizim formatları

‘Bağlam katmanları’ kuramı

Çok amaçlı format: inanç polarite dizimi

İlişkilerin konfliktlerin çözümü

Alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 4

Sistemik Açılımda Derinleşme

30-31 Temmuz 2016

Bireysel danışmanlık için faydalı dizim formatları

Açılımı analiz etmek, değiştirmek ve çözmek

Karar verme

Hedef odaklı dizim

Alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 5

Travma Çalışması, Ayrılık Travma Çalışması

1-2 Ekim 2016

Travmayı anlamak

Ayrılık / Terk Edilme Travma derinleşmesi

Kritik olaylarla başa çıkma

Alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 6

Travma ve Hedef Odaklı Çalışmaların Derinleşmesi

19-20 Kasım 2016

Varoluşsal travma ve cinsel travmalar

Sorun odaklı dizim

Alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 7

Sembios Travma

14-15 Ocak 2017

Sembios travma derinleşmesi ve kendilik aktivasyonu

Sorun odaklı dizim

Alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 8

Hastalıklar, Semptomlar, Organlar

11-12 Mart 2017

Hastalık ve sağlığın sistemik faktörleri

Kuşaklı Psikotravmatoloji hastalıklar ve belirtileri

Alıştırmalar

Kendi konularımız üzerinde çalışma

Modül 9-10

EFT, EFT ile Koçluk

6-7 Mayıs 2017
24-25 Haziran 2017

EFT ile Travmalarla baş etme

EMDR ve Travmada uygulamsı

Alıştırmalar

Final Değerlendirimesi